ZOŚka oznacza Zespół Opieki Środowiskowej, który powstał dla dzieci, które mają za sobą hospitalizację w Szpitalu Psychiatrycznym. Zespół pracuje dzięki współpracy z Urzędem Miasta i z darczyńcami.

"Pierwsze kroki ZOŚki" postawiliśmy w wakacje 2013. Przez dwa miesiące, trzy razy w tygodniu prowadziliśmy spotkania grupy terapeutycznej. Drugi krok to rozwój wolontariatu środowiskowego co oznacza, że dla dzieci których historie dobrze znamy dobieramy przeszkolonego wolontariusza, który jest odpowiedzialny za wspieranie dziecka w jego codzienności. Trzeci krok to utworzenie grup terapeutycznych dla najmłodszych.

Grupa jest szczególnie wskazana dla dzieci doświadczających trudności w relacjach rówieśniczych i kontaktach społecznych, radzeniu sobie z własnymi emocjami, dzieci wycofanych, lękowych, z niską samooceną. Praca z dziećmi ma na celu wspomaganie ich rozwoju społecznego poprzez modelowanie i zmianę zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej.

Dzięki takiej formie dziecko uczy się  umiejętności komunikacji, pracy w grupie, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z lękami, nieśmiałością czy frustracją.

ZOŚka współpracuje z zespołem medycznym oddziału psychiatrycznego. To psycholog, psychiatra i pedagodzy. Powstaliśmy po to, żeby dzieci nie musiały wracać na zamknięty oddział psychiatryczny i żeby zadbać o ich bezpieczeństwo w kryzysowych momentach. Rozwój opieki środowiskowej to priorytetowy cel Fundacji SŁONIE NA BALKONIE.

Projekt "Pierwsze kroki ZOŚki" był współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi i Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi. Jest kontynuowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi i współpracy z darczyńcami. W ramach projektu Fundacja otrzymała dotację od UPS Global Grants Programs na samochód umożliwiający realizację programu wspierania dzieci po wyjściu ze szpitala.

Ze spotkań grup nie pokażemy Państwu zdjęć, gdyż jak zawsze dbając o dobro naszych podopiecznych nie wykorzystujemy ich wizerunku.
 

15 zł to koszt przewozu małego Oliwiera na terapię. Oliwier jest przywożony samochodem Fundacji z chorą babcią, która jest rodziną zastępczą wnuczka, od kiedy nie żyją jego rodzice.
60 zł to koszt spotkania psychoedukacyjnego dla grupy dzieci, które nie umieją poradzić sobie ze smutkiem, złością, żalem i odrzuceniem przez najbliższych.
100 zł to koszt terapii najmłodszych dzieci. Dzieci wykorzystanych, ofiar i świadków przestępstw.
Dzieci po traumie czują się niewidzialne. Pomóż to zmienić.